Katarina F. Jakobsen

Jeg maler bilder både i olje og i akryl,og det er ofte fra naturen jeg henter min inspirasjon. Skapende arbeid handler for meg mye om å være i en prosess,og jeg ekperimenterer og prøver meg frem underveis  med ulike teknikker for å få frem det uttrykket jeg ønsker. Resultatet blir ofte bilder som  beveger seg i spennet mellom det rent figurative og det abstrakte.

Jeg har et års etterutdanning innenfor faget kunst-og håndverk ved Universitetet i Stavanger.Jeg har utenom dette også tidligere deltatt på diverse kurs i oljemaling og akvarell.Etter at jeg startet opp ved Atelier Lyst har jeg også  vært med i lokale utstillinger i Stavanger området.

Del denne siden