No limits... "Livet måles ikke i antall pust vi tar, men i antall øyeblikk som tar pusten fra oss..."